top of page

Aanbod

WERKWIJZE

Dealen met complexiteit gaat over het kunnen verdragen van ‘niet weten’, van in de mist blijven en het kunnen dealen met de spanning die dat oproept. Of ik nu werk als (executive)
coach, als teamcoach of een organisatie gids in transitie, een wezenlijk deel van mijn werk gaat over het creëren van vrije ruimte. Zodat anderen net iets langer stil kunnen staan bij
het discomfort wat onbekend terrein oproept. Je zou kunnen zeggen dat ik spanning reguleer. We noemen dat ook wel een holding space creëren.

Diensten

Organisatieontwikkeling
Bouwen aan organisatiesystemen die werkelijk ondersteunend zijn voor de opgave die voorligt. Organisaties die werk maken van het ontwikkelen van adaptief vermogen, ontwikkeling en vernieuwing en die bewust disruptief kunnen zijn wanneer nodig. Van het proberen te creëren van een geplande werkelijkheid naar het ontdekken van de zich ontvouwende werkelijkheid. Hierbij kijken we niet alleen naar Leiderschap, naar Teams of naar het Samenspel in de organisatie, maar ook naar het Design van de organisatie en haar Waardenstromen. Organisatieontwikkeling gaat ook over herkennen waar het nieuwe zich al
laat zien en dit vervolgens kunnen stutten en voeden. Zodat het kan groeien. Het gaat ook over zien waar de organisatie vast zit, zodat hier weer ruimte gecreëerd kan worden. Hierbij is kennis van veranderen en de mogelijke immuunreacties die horen bij een systeem in transitie onontbeerlijk.

(executive) teamontwikkeling
Wat is onze opgave nu en in de toekomst? Hoe maken wij optimaal gebruik van de
verschillen in ons team? Hoe zorgen we ervoor dat we met elkaar de juiste gesprekken weten te voeren zodat we bouwen aan collectieve intelligentie? Hoe zorgen we voor een optimaal samenspel binnen ons team, maar ook met de buitenwereld? Hoe krijgen we zicht op eventueel belemmerende patronen en hoe verruimen we die? In mijn begeleiding help ik teams zicht te krijgen op hun ontwikkel opgaven en een gezamenlijke procesgevoeligheid te
ontwikkelen zodat ze de drempels die hun ontwikkeling in de weg liggen kunnen hanteren en waar mogelijk opruimen. Zo creëren ze een gezonde voedingsbodem voor groei. Als coach help ik hen lastige thema’s op te pakken zonder uit verbinding te gaan en bronnenvoor nieuwe, toekomstgerichte energie aan te boren.

Leiderschapsontwikkeling
Leiderschap in een complexe context gaat over comfort vinden in het niet weten. Het gaat over je eigen spanning kunnen reguleren zodat anderen kunnen groeien. Dit betekent dat je als leider (of als leiderschapssysteem) meerdere perspectieven tegelijkertijd kunt omarmen en je eigen assumpties kunt zien en verruimen. Dat je de neiging om te vluchten in simpele, enkelvoudige besluiten kunt weerstaan. Het is een reis richting ‘self transforming’ leiderschap. Bij voorkeur werk ik in opleidingen met het gehele leiderschapssysteem. Immers, als leiders kun je het niet meer alleen overzien. Ook leiderschap wordt steeds meer een collectieve verantwoordelijkheid.

Organisatieontwikkeling
Executive teamontwikkeling
Leideschapsontwikkeling

Individuele (executive)coaching
Soms merk je dat je rol zo verandert dat je jezelf daarin ook weer opnieuw te vinden hebt. Dat hetgeen je heeft gebracht waar je nu bent, niet meer behulpzaam is voor de uitdagingen waar je nu voor staat. Dat je tegen je eigen patronen aanloopt en daardoor niet altijd de leider of professional bent die je zou willen zijn. Dat je behoefte hebt aan reflectie en iemand die je helpt je gedachten en gevoelens te ordenen, je helpt patronen te herkennen en nieuwe perspectieven kan toevoegen. Al meer dan 15 jaar coach ik professionals en leiders in hun individuele ontwikkeling.

Individuele coaching

Opleiden
Naast mijn werk in organisaties ben ik onderdeel van de faculty van TSM Business School en AOG school of management als (kern)docent en coach. In fijne samenwerking met TSM business School verzorg ik in-company leiderschapsprogramma’s bij diverse organisaties. Ik word regelmatig gevraagd om workshops of colleges te geven over leiderschap in complexiteit.
Vanuit de HRD-academy verzorg ik een opleiding voor intern-organisatiechoaches, om bij te dragen aan de verdere professionalisering van dit steeds belangrijker wordende vak. Deze opleiding is een afsplitsing van de vakopleiding tot extern-organisatiecoach die al jaren wordt verzorgd en steeds weer doorontwikkeld door Philippe Bailleur.

Opleiden
bottom of page